بازدید:
تاريخ : 1395/09/28

همان گونه که از اسامی این دو معلوم است، چاپ هایی  کارت ویزیت با یک ویرایش از یک حالت یا اثر منحصر به فرد هستند. هنرمند تصویری  را روی  یک سطح صاف و هموار ایجاد می کند، سپس با کاغذ مرطوب آن را پوشانیده و به داخل دستگاه چاپ منتقل می کند یا این که با پشت چاپ تراکت یک قاشق یا ابزاری دیگر  یا حتی دست خود آن را مالش می دهد.

بازدید:
تاريخ : 1395/09/28

 این تکنیک توسط هنرمندانی نظیر Andy Warhol معرفی و شناخته شد. برای ایجاد یک چاپ روی پرده  یا Screenprint، تصویری که از یک جسم (کاغذ، پارچه یا فیلم) قیمت چاپ بریده شده است به قسمتی از یک شبکه یا پارچه توری مشبک کشیده شده و متصل می شود. تصویر نقاشی  شده از میان پارچه یا توری  با فشار روی  صفحه کاغذ قرار می گیرد. نواحی فاقد پوشش به پارچه  قیمت طراحی اجازه می دهند تا تصویر  به داخل هدایت شود، در حالی که نواحی پوشش یافته تصویر، شکل نمی گیرند.برای آثاری که دارای بیش از یک رنگ هستند، هر یک از رنگ ها نیاز به یک پارچه یا صفحه مجزا دارند. Screenprints، Silkscreen و Serigraphyواژه های  چاپ متفاوتی هستند که برای یک پردازش  به کار می روند.

بازدید:
تاريخ : 1395/09/28

Lithography يك فرآيند ترسيم نقشه يا طراحي (Planographic) است كه در سال 1798 به وجود آمد و توسط افرادي نظيرHenri de Toulouse Lautrec، Goya، Picasso، Degas، Braque وMiro مورد پشتيباني قرار گرفت. هنرمند يا نقاش بايد براي ايجاد Lithograph از يك  کارت ویزیت رسانه روغني مانند قلم رنگ مومي  يا جوهر چاپ مخصوص  طراحي و گراور سازي استفاده كرده و روي يك سطح سنگي  يا فلزي تصويري را به وجود آورد. در مرحله بعد، سطح  با آب  را دفع مي كنند. سپس جوهر چاپگر به وسيله  يك غلتك روي سطح سنگي  يا فلزي ماليده شده و فقط  به قسمت هاي چرب   و روغني مي‌چسبد، مادامي كه آب از بقيه نواحي سطح مذكور محافظت مي كند. در نهايت،  صفحه فلزي  يا  چاپ تراکت سنگي  با كاغذ پوشانيده شده و براي چاپ يك دستگاه چاپ هدايت مي شود.

بازدید:
تاريخ : 1395/09/28

واژه Intaglio( اين تال يو تلفظ مي شود) از كلمه ايتالياييintagliare گرفته شده و به معني حجاري و كندن استو يك تصوير به وسيله ابزار نوك تيز ( مانند چاقو يا مته) قیمت چاپ با استفاده از اسيد داخل يك سطح فلزي مثل مس  يا روي كنده مي شود.  صفحه  با جوهرپوشانده شده و سپس مي چرخد. در منيجه فقط قسمت هاي كنده كاري شده حاوي جوهر مي شوند. در نهايت،  صفحه و كاغذ مرطوب از قیمت طراحی ميان يك دستگاه فشار مي گذرند تا چاپ تصوير ايجاد شود. خانواده intaglio از فنون چاپ عبارتند از: engraving( يك خط كنده شده داراي ظاهري تميز و مشخص است)،  drypoint(نسبت به روش قبلي داراي خطوط عميق تر چاپ و نرم تري است)، mezzotint( حالت قلم زني سايه روشن يا شيوه رنگ پذيري خاكستري  به مشكي را داراست)، etching( حالت سياه قلم، مشخصه آن سطح بالا آمده است) و aquatint( فرآيند etching كه در آن تصوير موزون داراي بافت هماهنگ به دست مي آيد).

بازدید:
تاريخ : 1395/09/28

در اين روش،  يك تصوير يك قطعه چوب يا يك سطح ديگر كشيده و سپس قطعات از سطح جدا مي شوند؛ در واقع تصوير برجسته باقي مي ماند. آن گاه جوه کارت ویزیت يا يك غلتك روي سطح ماليده شده و  به واسطه دست يا يك وسيله فشاري روي كاغذ منتقل مي شود. نواحي بريده شده جوهر  را دريافت نمي كنند و روي تصوير چاپ شده سفيد به نظر مي آيند. چاپ هاي برجسته به واسطه كنتراست و هم سنجي تاريك و روشن مشخص مي شوند. فنون اوليه برجسته كاري  يا relief شامل برش چوب  يا woodcut( ابتدايي و پايدارترين فن چاپ)، كنده كاري روي چوب  ياwood engraving( روي سطح چوب اعمال چاپ تراکت مي شد و داراي دقت و جزئيات بيشتري بود) و چاپ روي مشمعlinocut( مناسب براي نواحي وسيع تر كنتراست رنگ ها) بودند.


  1  2  3  4